Barbara Kurdybowicz

Jestem psychologiem dziecięcym oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W gabinecie konsultuję dzieci z różnymi trudnościami w rozwoju – z lękiem, nadruchliwe, z kłopotami z uwagą i koncentracją, mniej śmiałe i pewne siebie, nie rozwijające się typowo – z wolniejszym tempem rozwoju, z niepełnosprawnością. Wspieram rodziców w towarzyszeniu swoim dzieciom na różnych etapach i ścieżkach rozwojowych.


Na co dzień pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolu i w szkole integracyjnej. Bliski jest mi nurt systemowy, ukończyłam dwuletnie szkolenie podyplomowe „Podejście systemowe w terapii rodzin”. Posiadam też kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i uczniów z autyzmem. Mam doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla dzieci przedszkolnych z trudnościami społeczno – emocjonalnymi oraz dla małych dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym.